Home Kwaliteit
Kwaliteit waarborging PDF Afdrukken E-mail

Kwalificaties

Zoals al eerder vermeld, werkt Mako Cleaning Service Nederland BV volgens de ISO 9001 en ISO 14001 norm, zijn wij VCA*-gecertificeerd, hebben wij het OSB Keurmerk (NEN 4400-1) en hebben wij de MVO-Zelfevaluatie behaald.

ISO 9001:2015 gecertificeerd (Kwaliteit)

De ISO 9001:2008 kwaliteitsnorm is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het doel hiervan is de vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. Met deze norm brengen wij structuur aan binnen onze organisatie, waardoor duidelijkheid en meetbaarheid ontstaat. Dit ter verhoging van efficiency, kwaliteit en klanttevredenheid.

ISO 14001:2015 gecertificeerd (Milieu)ISO 9001 en 14001

Mako Cleaning is zich bewust van het effect dat zij heeft op mens en milieu en wil daaom op een moderne en maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. In dit licht zijn wij ISO 14001gecertificeerd. Dit is een milieumanagementsysteem dat bedoeld is om op een systematische manier de milieudoelstellingen binnen een organisatie te realiseren. Mako Cleaning neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu heel serieus. Het werken met het microvezelconcept, het gebruik van doseersystemen en navulflacons, het instrueren van medewerkers over milieubesparend schoonmaken, medewerkers op pand 'dicht bij huis' laten werken om CO2 uitstoot te berperken zijn hier voorbeelden van.

VCA*-certificeringVCA logo website

De afkorting VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Dit is een uitgebreide checklist die wordt gebruikt als doorlichting- en screeningssysteem ten behoeve van aannemers. * VCA is verplicht voor onze diensten Glasbewassing en Gevelreiniging. Mako Cleaning moet als dienstverlenend bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoen om werkzaamheden te mogen uitvoeren op het terrein van haar opdrachtgever. VCA heeft als doel medewerkers te leren om veilig te werken en adequaat te handelen bij calamiteiten of gevaarlijke situaties. Vakmanschap en veilig werken hangen dus heel nauw samen. Om deze reden heeft Mako Cleaning uitsluitend goed opgeleide en VCA gecertificeerde glazenwassers in dienst.

Mako Cleaning is VCA* gecertificeerd en deze kwalificatie wordt regelmatig getoetst.  In het Linkermenu vindt u meer informatie over deze diensten.


Lidmaatschap Branchevereniging OSB

Mako Cleaning is aangesloten bij de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten). Dit is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Als lid van OSB heeft Mako Cleaning de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, waarmee zij onderschrijft te werken volgens de normen van deze gedragscode. De code is een appèl aan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer om op een goede manier om te gaan met het schoonmaakpersoneeel en ervoor te zorgen dat zij de schoonmaak op een duurzame manier kunnen verrichten. Mako Cleaning Service Nederland BV leeft de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf na en onderschrijft ook daarmee de gedragscode van de OSB. Lees hier meer over de gedragscode.

OSB keurmerk (NEN 4400-1) 123 osb keurmerk

Naast bovenstaande certificaten heeft Mako Cleaning tevens het OSB keurmerk. Een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dat is aangesloten bij OSB garandeert kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Leden van OSB worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie. Deze inspectie-instelling controleert bedrijven op toepassing van wetten en regelgeving, afdracht van belastingen en premies, het beschikken over de juiste verzekeringen, naleving van de CAO en de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

MVO en Duurzaamheid   MVO

MVO en Duurzaamheid worden in de schoonmaak al snel gelinkt aan schoonmaakmiddelen. Dankzij de aangescherpte milieuwetgeving is het bijna niet meer mogelijk 'verkeerde' schoonmaakmiddelen te gebruiken. Duurzaamheid gaat dan ook in de eerste plaats over de duurzame inzetbaaheid van medewerkers. In de praktijk betekent dit: het bieden van opleidingsmogelijkheden, geloven in de meerwaarde van diversiteit, het streven naar langdurige werkrelaties, het afspreken van gedragscodes, voorkomen van een te hoge werkdruk en informeren over ergonomisch verantwoord werken. Onze medewerkers worden opgeleid door opleidingsinstantie SVS. Mako Cleaning heeft zelf medewerkers in dienst die regelmatig voor SVS als docent werkzaam zijn. 

 

Adresgegevens

Mako Cleaning Service Nederland BV
L.J. Costerstraat 4
3261 LH Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 619500
Fax. 0186 - 619888

Postadres
Postbus 1550
3260 BB Oud-Beijerland

info@makocleaning.nl
www.makocleaning.nl
Ook op Facebook
Twitter en LinkedIn

Polls

Vindt u kwaliteitscertificaten als ISO 9001, ISO 14001, VCA, OSB-keurmerk en MVO ook van belang?