Home Graffitiverwijdering
Code Verantwoordelijk Marktgedrag PDF Afdrukken E-mail

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Minister Kamp heeft de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche’ aan de Tweede Kamer gestuurd.

De ‘Code verantwoordelijk marktgedrag’ bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. De bedoeling is dat de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk worden toegepast. Daarom doet de rijksoverheid (als grote opdrachtgever) mee in de commissie die de code heeft opgesteld. De rijksoverheid werkt in de tweede helft van 2011 verder aan de invoering van de code. Het idee voor deze code is ontstaan tijdens de maandenlange schoonmaakstakingen in het voorjaar van 2010. Er ontstond in die periode een sterke bewustwording van de effecten van de wijze van aanbesteding van schoonmaakdiensten en van prijsconcurrentie. Dit zette druk op de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van de individuele schoonmakers in de sector. Het ging de schoonmakers niet alleen om een betere cao maar vooral ook om een betere en respectvolle behandeling tijdens het werk bij de opdrachtgevers.

Ook Mako Cleaning Service Nederland B.V. staat pal achter deze code en zal, zoals wij altijd al deden, volgens deze code te werk gaan. Leest u onderstaand onze zelfverklaring:

"Hierbij verklaart Mako Cleaning Service Nederland B.V. de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in de organisatie toe te passen. Om de doelstelling van de Code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het gebied van:

Handelen bij aanbesteding en contractering:

Mako Cleaning zal niet meedoen aan aanbestedingen waarbij het criterium prijs de grootste factor is. Wij volgen ook dan de Code en maken deze bespreekbaar met de opdrachtgevers. Onze offertes zijn transparant en op basis van marktconforme tarieven gekoppeld aan acceptabele werkdruk en werkomstandigheden.

Waarborgen van de implementatie en naleving van sociaal beleid

-          Arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers achten wij zeer belangrijk. Al tijdens de offerte fase wordt rekening gehouden met werkdruk. Gedurende het project wordt de werkdruk gemeten en waar nodig aangepast.

-          Naleving van de CAO. De CAO is bindend en zal altijd worden nageleefd. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt OSB geraadpleegd.

-          De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen door middel van vakgerichte opleidingen.

Toetsen, behouden en indien gewenst verbeteren van de algemene tevredenheid van onze medewerkers door middel van:

-          Bij indiensttreding aanbieden van het boek “instructie bij introductie” en dit doornemen.

-          Het voeren van einde proeftijdbesprekingen en functioneringsgesprekken.

-          Bij indiensttreding aanbieden van deelname aan de personeelsvereniging. De personeelsvereniging organiseert diverse uitjes en diverse activiteiten.

Het naleven van de bij de gevoerde certificaten behorende eisen.

De kwaliteit die wij nastreven is geborgd in ons kwaliteitssysteem volgens het ISO 9001 certificaat. Daarnaast zijn we VCA (veiligheid) gecertificeerd.
Mako Cleaning is zich bewust van het effect dat zij heeft op mens en milieu en wil daarom op een moderne en maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. In dit licht zijn wij ISO-14001 gecertificeerd. Dit is een milieumanagementsysteem dat bedoeld is, om op een systematische manier de milieudoelstellingen van de organisatie te realiseren. Mako Cleaning heeft een MVO-zelfevaluatie afgelegd. Dit is een scan met als doel de status van de MVO activiteiten van een organisatie weer te geven.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de ondernemersorganisatie OSB en in het bezit van het OSB Keurmerk (NEN 4400-1)."

Naam:                  G. de Man
            Functie:                Directeur
            Datum:                 3 juli 2018

  Onze zelfverklaring is ook te vinden op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl                 

          

 

 

 

 

 

 

Adresgegevens

Mako Cleaning Service Nederland BV
L.J. Costerstraat 4
3261 LH Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 619500
Fax. 0186 - 619888

Postadres
Postbus 1550
3260 BB Oud-Beijerland

info@makocleaning.nl
www.makocleaning.nl
Ook op Facebook
Twitter en LinkedIn

Polls

Vindt u kwaliteitscertificaten als ISO 9001, ISO 14001, VCA, OSB-keurmerk en MVO ook van belang?